Arxiu, gestió documental i patrimoni

El Servei d’Arxiu gestiona dues realitats: la que fa referència a la gestió documental i processos administratius de l’Ajuntament de Malgrat, i el que podríem considerar com a Arxiu Històric (aquella documentació de conservació permanent, que ja ha superat les fases activa i semiactiva). 

Hi haurien dues grans línies d’actuació que pretenen convertir l’Arxiu Municipal en l’Arxiu Històric de tot el poble, amb incorporació de fons d’entitats, empreses i particulars.

  1. Organització dels fons documentals que gestiona a fi de posar-los a l’abast dels investigadors i públic en general.
  2. Organització d’actes de difusió dels fons documentals de l’Arxiu, així com de promoció de la recerca històrica.

Servei de Publicacions

  1. Edició de llibres de temàtica i d’interès local que abastin públics i interessos diferents.
  2. Donar sortida tan a iniciatives municipals com a i a propostes de col·laboració que arriben de la societat civil o del món editorial.
  3. Possibilitar la difusió i l’accés a les publicacions municipals a través d’un sistema de distribució normalitzat
  4. Mantenir una línia continuadora de les col·leccions ja iniciades i promoure la creació de noves publicacions

Plans i actuacions

Actes, Serveis i Equipaments que gestiona el Servei d'Arxiu

Actes, Serveis i Equipaments que gestiona el Servei de Publicacions

La regidoria gestiona els serveis municipals que s’encarreguem de les edicions municipals :

  • Servei d'Arxiu Municipal : s’ha ocupat i s’ocupa de la publicació dels llibres a través d’editorials especialitzades.
  • Servei de Premsa : s'ocupa del butlletí municipal
  • "descarrega't les publicacions" des d'aquesta web

La gestió de les publicacions passa sobretot per la col·laboració amb les editorials que editen els llibres o la revista de l’Ajuntament. Aquesta col·laboració es concreta en la definició prèvia del producte que es vol publicar (conveniència, format, disseny, etc.) i pel seguiment de l’edició (maquetació, etc.).

Carrer del Mar, 63 08380 - Malgrat de Mar

93 761 47 14

Responsable polític