Cementiri

El Cementiri Municipal de Malgrat de Mar es troba ubicat dintre d’un recinte emmurallat  de 4.705 m2 de superficie a l’avinguda Mediterrània  al costat de la plaça Jardins de la Solidaritat. Conté aproximadament unes 3.000 sepultures entre nínxols, tombes i columbaris i es va construir al 1860 fent-se dues ampliacions posteriors al 1986 i 2009. Actualment, la part més antiga i amb perill d’enfonsament, està en procés de remodelació per fases amb l’enderrocament de les sepultures afectades i la construcció de nínxols nous. El Cementiri Municipal de Malgrat de Mar es troba ubicat dintre d’un recinte emmurallat  de 4.705 m2 de superficie a l’avinguda Mediterrània  al costat de la plaça Jardins de la Solidaritat. Conté aproximadament unes 3.000 sepultures entre nínxols, tombes i columbaris i es va construir al 1860 fent-se dues ampliacions posteriors al 1986 i 2009. Actualment, la part més antiga i amb perill d’enfonsament, està en procés de remodelació per fases amb l’enderrocament de les sepultures afectades i la construcció de nínxols nous. 

Horaris d’obertura

De dilluns a dissabte: 09:00 a 17:30.

Diumenges i festius:  09:00 a 14:00.

Tots Sants (1 de novembre): Horari especial durant tot el dia.

Serveis

El cementiri constitueix un servei públic de titularitat municipal, l'administració, la direcció i la cura del qual pertoca competencialment a l´Ajuntament. El servei de cementiris està regulat per l’Ordenança Reguladora del Cementiri Municipal de Malgrat de Mar, aprovat el 03 de maig de 2005 i publicat al BOP número 110 de data 9 de maig de 2005 on s’estableix la seva gestió, control d’inhumacions i exhumacions, concessions de sepultures, manteniment (remodelació i/o ampliacions) i restes de tasques vinculades al cementiri.

Des del 12 de setembre de 2016 el servei d’inhumacions i exhumacions està adjudicat a una empresa externa.

Legislació

  • Ordenança Reguladora del Cementiri Municipal de Malgrat de Mar.
  • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.
  • Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.

Text consolidat de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Responsable polític

Informació relacionada

Catàleg de serveis