Tecnologies d'informació i sistemes informàtics

Les línies bàsiques d’actuació de la Regidoria de Serveis Informàtics són : 


1.    Millora dels serveis informàtics interns de l’Ajuntament en tot el referent a xarxa interna entre les diferents dependències, maquinària i programari. L’objectiu és proporcionar totes les eines necessàries als diferents llocs de treball per tal de fer més eficient la seva tasca diària a través de les següents actuacions:

 • Manteniment i compra d’equipament informàtic a nivell d’usuari com de servidors en funció de les necessitats de les àrees.
 • Manteniment de la telefonia de l’Ajuntament tant a nivell de fixa com mòbil.
 • Gestió de la xarxa interna de totes les dependències municipals i de la connexió entre elles.
 • Manteniment i implantació de les aplicacions informàtiques de gestió dels diferents departaments de l’Ajuntament.
 • Manteniment i adequació de la telefonia fixa i mòbil a les necessitats dels treballadors.  
 • Suport i assistència a les incidències informàtiques en totes les àreas de l’Ajuntament.
 • Formació en aplicacions informàtiques i en ús de les tecnologies d’informació en general.

2.    Modernització de la gestió administrativa i la comunicació amb el ciutadà a través de l’administració electrònica. L’objectiu és millorar la seva eficiència i facilitar l’atenció i la comunicació als ciutadans. Per aconseguir aquest objectiu, s’està duent a terme diferents actuacions:

 • Adequació dels circuits interns d’informació per agilitzar la comunicació amb el ciutadà.
 • Adequació dels tràmits on-line disponibles a la web municipal per adequar-los a les necessitats del ciutadà. 
 • Manteniment de la plana web amb continguts actualitzats.
 • Implantació de polítiques de seguretat per vetllar per l’ús correcte de la informació del ciutadà.

 


 

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

937 653 300

937 610 993

Visites concertades

Responsable polític

Informació relacionada