Llar d'Infants Municipal "Els fesolets"

Educació infantil de 0-3 anys

La Llar d’Infants municipal Els Fesolets és un centre autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi de centre 08069098 que es regula pel Decret 282/2006, de 4 de juliol (DOGC núm. 4670) que estableix els principis, els objectius i les competències educatives del primer cicle de l’educació infantil, els requisits mínims quant al nombre i qualificació dels professionals que hi participen i, quant als espais i a les instal·lacions on es produeix l’acció educativa, el nombre màxim d’infants per unitat, el procediment d’autorització administrativa d’aquests centres, la participació de la comunitat educativa així com la possibilitat de delegar determinades competències als ajuntaments.

Carrer Badalona, 13 08380 - Malgrat de Mar

937 619 118

Imatges

Mapa

Última revisió 2019-10-22 12:40:19