Ordenança fiscal número 12. Taxa per retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2019 13:18