Ordenança fiscal número 13. Taxa per la prestació de serveis mitjançant la utilització d'instal·lacions municipals

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2019 13:18