Ordenança fiscal número 5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2019 13:16