Ordenança fiscal número 8. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-12-2019 13:17