Ordenança fiscal número 12. Taxa per retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-01-2021 10:40