Ordenança fiscal número 8. Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-01-2021 10:40