Reglament de participació ciutadana

Aprovació inicial de l’article 45, per acord plenari. Els possibles interessats poden presentar reclamacions o suggeriment a la referida modifcació, dins del período de trenta deu dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de modificació en el BOP (fins el 23.04.2021)

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-03-2021 09:16