2021. DUES PLACES ADMINISTRATIU/VA

Provisió en propietat de 2 places d'administratiu/va.

Relació persones admeses i excloses, determinació data proves i composició del Tribunal.