2021. TÈCNIC/A GIS-CADASTRE

Procés d’estabilitat per a l’accés a la condició de personal fix, mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació indefinida com Tècnic/a GIS-Cadastre, grup A2.

Resolució d’aspirants admesos i exclosos, data de les proves i composició del Tribunal.