IBI: Impost sobre Béns immobles de naturalesa urbana.1a. fracció

Data límit domiciliació bancària : 19/06/2020

04/05/2020
Fins el 20/07/2020

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-12-2019 16:30