IBI: Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana.2a. fracció

Data límit domiciliació bancària : 18/09/2020

04/05/2020
Fins el 05/10/2020

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-12-2019 16:30