Ordenança fiscal número 5. Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-01-2021 10:40