Prestacions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Òrgan administratiu responsable: Agència de l’Habitatge de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Qui el pot demanar?

  • Les persones que ja van ser beneficiàries a l'exercici 2017 de la renovació de la prestació ja atorgada, d'acord amb l'Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, i les Resolucions TES/1101/2013, de 15 de maig, TES/884/2014 d'11 d'abril, TES/667/2015, de 2 d'abril, GAH/940/2016, de 5 d'abril i GAH/657/2017, de 27 de març. No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer segons la resolució GAH/687/2017, de 28 de març. 
  • Els col·lectius específics (pendent de la resolució de convocatòria per l'any 2018) que siguin:
    •      Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
    •      Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
    •      Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Quan es pot sol·licitar?

Segons convocatòria.

Quan es dóna resposta?

3 mesos des de lafinalització del termini de presentació sense que s'hagi notificat laresolució.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Habitatge i Projectes UrbansCarrer del Segre,108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 13:50