Es prohibeix el bany i els usos lúdics als espais de la desembocadura de La Tordera i la llacuna durant tot l'estiu

Última revisió 04-06-2020 12:36
04/06/2020

L'Ajuntament ha prohibit el bany i els usos lúdics en els espais a l'entorn de la desembocadura de La Tordera i la llacuna interior que s'ha format en l'últim tram del riu. La prohibició, que és per tota la temporada d'estiu, obeeix el protocol del Pla Territori de Protecció Civil de Catalunya que sosté que no és possible garantir, amb total seguretat, les condicions de salubritat adequades per al bany en aigües dolces, i en especial en la situació actual provocada pel covid_19. La restricció del bany és per protegir la salut dels banyistes.

El Pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc ha aprovat el “Protocol de mesures addicionals i preventives motivades pel covid_19 per a la gestió de les aigües de bany (platges i bany interior), zones on es practica el bany, i serveis associats, el qual demana restringir el bany  a les aigües dolces dels cursos naturals (rius, riuets, recs i canals) que arriben a les zones de bany del litoral (mar), i les aigües de pluja que arriben a mar per rieres, torrents, sortides de pluvials o sobreeixidors, perquè poden arrossegar aigües residuals a les platges i zones de bany, i provocar episodis puntuals de contaminació fecal a les aigües. Aquest fet no permet garantir, amb total seguretat, les condicions de salubritat adequades per al bany,i en especial per l'actual situació d'emergència sanitària provocada pel covid_19.

L'alcalde, Joan Mercader, va signar ahir el decret que prohibeix el bany en aquest espai. "La restricció és fa per una qüestió de seguretat. En farem difusió i també hi haurà senyalització perquè la ciutadania sàpiga que està prohibit", ha afegit l'alcalde. 

Delta de La Tordera i llacuna interior
Delta de La Tordera i llacuna interior