Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol•licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc  important en matèria d’incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=547998&language=ca_ES&textWords=Llei%25203%2F2010&mode=single)

Posteriorment a l’obtenció de l’informe favorable, caldrà realitzar l’acte de comprovació en matèria d’incendis i procedir a efectuar la comunicació prèvia corresponent.

Exemples d’activitats subjectes a informe previ en matèria d’incendis: establiments d'us comercial amb una superfície total construïda superior a 750 m², establiments d'ús industrial amb un nivell de risc d'incendi intrínsec mitjà i alt (Tipus A i B), activitats recreatives o de pública concurrència, de més de 500 m ² o aforament superior a 500 persones.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?

 Sol·licitud informe previ en materia d'incendis

 Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)

 Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper ((formulari SP02 del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya)Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:30