Sol·licitud Complement de la Pensió No Contributiva (Generalitat de Catalunya)

Es una prestació destinada a complementar la Pensió No Contributiva (PNC) per a aquelles persones que no es poden incorporar al mon del treball

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania 

Quina quantitat es cobra?

El import és variable i depèn dels ingressos personals del beneficiari. 

Per al 2020 la quantia màxima es de 161,54 € mensuals per 12 mensualitats-

Qui el pot demanar?

Tota persona que sigui beneficiari/ària de Pensió no contributiva, que:

  • Resideixi legalment a Catalunya
  • No realitzi cap activitat laboral
  • No sigui usuari/ària d’una prestació de serveis d’acolliment residencial, sanitari o naturalesa anàloga i no estar ingressades en un centre penitenciari en regim ordinari o tancat.
  • Acreditar unes rendes (excepte PNC i RMI) que no excedeixi el 25% en còmput anual del import de la PNC

Quan es dóna resposta?

3 mesos des de la data de presentació

El termini començarà a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud, per a aquelles persones que ja tinguin reconeguda la PNC.

En cas que no es tingui reconeguda la PNC, aquest termini començarà a partir del moment en que s'hagi concedit aquesta prestació.

Quina documentació es lliura? Sol·licitud de prestació complementària per a PNC

Sentit del silenci administratiu? Desestimatori

Quan es pot demanar?

Durant tot l'any.


Canals de tramitació

També es pot dirigir a les Oficines d'Afers Socials i FamíliaPresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-01-2021 16:17