Tall de carrer, reserva d'estacionament i/o ocupació de la via pública amb sacs, contenidors d'obres o plataformes elevadores

Òrgan administratiu responsable: Policia Local

 

La senyalització necessària serà col·locada per la Policia local previ pagament de les taxes fixades a l’Ordenança Fiscal.

S’haurà de respectar la normativa vigent en cas d’ocupació de la via pública amb sacs, contenidors, tanques de protecció, bastides i altres elements d’obres en edificis de construcció que ocupin l’espai públic.

En cas d’ocupació de la via pública és important saber que :

  • Als carrers de vianants no s’admeten contenidors d’obra, només sacs, excepte prèvia autorització municipal (adjuntar autorització).
  • De juny a setembre no es podrà ocupar la via pública amb contenidors per obres des del migdia del dissabte fins a les 7h del dilluns següent.

Estan exempts de pagament:

  • Empreses de subministrament de gas, llum, telèfon o aigües
  • Descàrrega de llenya i gasoil
  • Zones de vianants amb circulació de vehicles, sempre que no sigui tall i que l'activitat de càrrega i descàrrega es faci dins l'horari permès de 7h a 11h.

Quan es pot sol·licitar?

En persona a la caserna de la Policia local, carrer Alexander Fleming, 31, de dilluns a divendres (no festius) de 08:00 a  14:00 hores. 

Per correu electrònic a l’adreça: recepciopolicia@ajmalgrat.cat. (Aquesta opció no serà possible en els casos de servei urgent.) 

S’haurà de sol·licitar amb un mínim d’antelació de 24 hores per a talls i ocupació i de 72 hores per a les reserves d’estacionament i ocupació amb reserva d’espai, excepte en casos d’urgència degudament justificats. 

Passos a seguir per demanar la restricció per correu electrònic:

  • L’interessat haurà d’enviar el formulari de restricció a l’adreça de correu: recepciopolicia@ajmalgrat.cat.
  • La Policia informarà a l’interessat del cost de la restricció o quin és el motiu en cas que es denegui.
  • Perquè l’autorització sigui vàlida, l’interessat haurà de remetre a la Policia (per fax o correu electrònic) el justificant de l’ingrés de les taxes al número de compte IBAN de “La Caixa”: ES22 2100 3115 51 2200001073 al qual haurà d’indicar el nom i cognoms de la persona o empresa que la demana. (no qui fa l'ingrés)
  • En cas que l’interessat vulgui fer el pagament presencialment a la Policia Local, carrer Alexander Fleming, 31 només s’acceptarà que el faci amb targeta de crèdit o dèbit.

Quan es dóna resposta?

Abans de les 72 hores de l'execució del tall, reserva o ocupació que es demana.

Quina documentació es lliura?
Autorització de la restricció o ocupació demanada, que haurà de tenir l'interessat al lloc i moment de l'execució per mostrar-ho als agents de Policia en cas que ho requereixin.

Documentació necessària?Canals de tramitació

Formulari de restricció de via pública degudament complimentatPresencialmentPolicia LocalCarrer Dr. Alexander Fleming, 3108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
L'interessat haurà d'enviar el formulari de restricció a l'adreça de correu: recepciopolicia@ajmalgrat.cat.
TelefònicamentTel. 93 765 42 24

Preu

Segons Ordenança Fiscal 11 - Sacs i contenidorsordenances fiscals i Ordenança Fiscal 14 - Restriccions de la via pública.

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:56