Alta en el Padró Municipal d'Habitants

Donar-se d'alta en el Padró d'habitants per tal de disposar de diversos serveis municipals com: assistència sanitària, certificats de residència, matrimoni civil...

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

Tota persona física que visqui a Malgrat i sigui major d'edat o representant legal.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.

 En el cas de menors de edat: original i fotocòpia del llibre de família/partida de naixement/DNI/passaport o, en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti. En el cas de separació legal dels pares, només podrà sol·licitar el tràmit qui ting

 En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitage, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular. Si l'habitatge és una pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titula

 Original del contracte de lloguer vigent o de l'escriptura de propietat o del darrer rebut de l'IBI o de l'última factura de les companyies de serveis (gas, llum, telèfon fix o aigua) a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge.

 Original i fotocòpia del DNI nacionalitat espanyola, i en el cas de persones d'altres nacionalitats, original i fotocòpia de la targeta de residència o, quan se n'estigui mancat, del passaport. Els documents d'identitat i passaports han d'estar en vigoCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 14:24