Canvi de domicili dins el mateix municipi a efectes del Padró d'Habitants

Actualitzar les dades al Padró d'Habitants, per canvi de domicili habitual dins el mateix municipi d'habitants.

Òrgan administratiu responsable: Estadística

Qui el pot demanar?

El pot demanar tota persona física.

Quan es dóna resposta?

Inmediat

Documentació necessària?

 En el cas d'inhabilitació o incapacitat legal de l'empadronat, original i fotocòpia del document que acrediti la representació legal de la persona que l'empadrona.

 En el cas de menor d'edat: original i fotocòpia del llibre de família/partida de naixement/passaport/DNI (un d'ells), o, en el cas d'adopció, la documentació que l'acrediti. En el cas de separació legal dels pares, original i fotocòpia del document

 En el cas que la persona que s'empadrona no sigui titular de l'habitatge, autorització del titular de l'habitatge i fotocòpia del DNI del titular. si l'habitatge és un pensió, hotel, geriàtric o qualsevol altra institució, l'autorització del titula

 Original del contracte de lloguer vigent o de l'escriptura de propietat del darrer rebut de l'IBI o de l'última factura de les companyies de serveis (gas, llum, telèfon fix o aigua) a nom de la persona que s'empadrona o del titular de l'habitatge.

 Original i fotocòpia del DNI o, si no n'hi ha, passaport, en el cas de persones de nacionalitat espanyola, i en el cas de persones d'altres nacionalitats, original i fotocòpia de la targeta de residència o, quan se n'estigui mancat, del passaport.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-08-2019 14:35