Sol·licitud certificat IDCat

L'identificador digital permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert. També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Òrgan administratiu responsable: Registre

S'ofereix dues maneres d'obtenir l'IDCat. Aconsellem escollir la primera opció per tal que el tràmit presencial sigui el més àgil possible. 

Primera Opció : 

1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat ( punt 1-Sol·licitud). En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada. 

2. Feta la validació, el ciutadà o ciutadana s'haurà de dirigir a l'Oficina de Registre de l'Ajuntament de Malgrat de Mar amb el document acreditatiu d'identitat original. 

3. Finalment es podrà finalitzar el procés instal·lant l'idCAT des del mateix ordinador on va fer la sol·licitud, des de l'opció 3. Instal·lació del menú de la web www.idcat.cat. Heu de tenir en compte que només podreu instal·lar el certificat en l'ordinador des del que feu la sol·licitud. 

Segona Opció : 

1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: personant-se directament a l'Oficina de Registre de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades. 

2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari. 

3. Un cop feta la validació, el ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre. 

4. Un cop introduïdes aquestes dades, es genera el certificat digital i es realitza la instal·lació. 

Font: www.idcat.net

Quan es dóna resposta?

La resposta és inmediata.

Documentació necessària?

 Document identificatiu originalCanals de tramitació

L'acreditació presencial serà dins el següent horari : De dilluns a divendres de 8 a 14h.PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Serveis relacionats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:38