Activitats

L'objectiu de la regidoria és vetllar per la seguretat i salut de les persones així com les afeccions sobre el medi ambient i les persones, en el desenvolupament de les activitats en el municipi.

 

Els objectius estratègics de la regidoria consisteixen en:

  • La intervenció administrativa de les activitats en la seva obertura o modificació.
  • La verificació, control i inspecció de les activitats existents pel seguiment del compliment dels paràmetres admissibles per la protecció del medi ambient i de les persones, mitjançant el pla de verificació de les activitats comunicades desenvolupat en el programa anual
  • Cercar l’equilibri entre el desenvolupament econòmic i social amb la protecció del medi ambient.
  • Agilitzar i simplificar la tramitació administrativa amb l’objecte de fer efectiu el dret d’accedir a l’exercici de l’activitat econòmica d’una manera simple, àgil i eficient.
  • Regular i ordenar l’ús de l’espai públic conciliant els interessos econòmics i els socials.

 

Els compromisos futurs són:

  • La millora en la tramitació dels procediments administratius per mitjà de la reducció, agilització i simplificació dels tràmits.
  • El control i inspecció de la majoria de les activitats existents.
  • La gestió més eficient dels recursos de l’administració.
  • Planificar i regular per la reducció i control de la contaminació ambiental (acústica, lumínica, energia..)
  • Protegir, mantenir i millorar els valors del paisatge urbà així com la convivència ciutadana en la utilització de l’espai públic.

 

La relació de serveis que tramita la regidoria són els següents:

Carrer del Carme, 30 08380 - Malgrat de Mar

93 765 33 00

Responsable polític

Informació relacionada